MOJA LISTA ŻYCZEŃ (0)
O NAS

Zorganizujemy Twoje URODZINY! Robimy to perfekcyjnie, kompleksowo, niedrogo i co najważniejsze bez marnotrawienia Twojego czasu na przygotowywanie przyjęcia.

 

Nasze oferty przygotowane są tak, aby spełniały oczekiwania osób DOROSŁYCH w każdym wieku. Jako jedyni oferujemy pełną organizację oraz nietuzinkowe atrakcje na urodzinowy wieczór bądź prezent dla jubilata.

 

Przez lata naszej działalności obsługiwaliśmy klientów oraz zdobywaliśmy doświadczenie przy organizowaniu wieczorów panieńskich i kawalerskich oraz atrakcji dla turystów odwiedzających nasze piękne Trójmiasto. Od 2014 roku prezentujemy Państwu także najlepsze pomysły na zorganizowanie Urodzin.

 

 

 

 

Zasady działania serwisu oraz zamawiania


1. Serwis Urodziny JeyJey został stworzony przez Agencję JeyJey i prezentuje propozycje (oferty) pełnej organizacji urodzin na terenie województwa pomorskiego.
2. Prezentowane oferty są autorskie, stworzone przez nas i na potrzeby naszego serwisu, w związku z tym dostępne tylko przez stronę internetową www.urodziny.jeyjey.pl
3. Lokale, które znajdują się w ofertach są to sale podnajmowane oraz specjalnie przygotowywane na czas realizacji imprezy na zlecenie Agencji JeyJey oraz na jej zlecenie obsługiwane. Nie ma możliwości oglądania ani odwiedzania ich wcześniej niż w dniu imprezy.
4. Wyboru sali dokonuje się na podstawie zdjęć oraz informacji, które staramy się wyczerpująco udzielić.
5. Imprezy osiemnastkowe mogą być organizowane tylko w miejscach, które wyrażają na to zgodę (zazwyczaj jest kilku niepełnoletnich uczestników) i pod opieką przynajmniej jednego z rodziców.
6. Po ustaleniu terminu, wybraniu oferty oraz dokonania opłaty rezerwacyjnej podajemy dokładny adres lokalu, aby można było zaprosić gości.
7. Oferta przedstawiona na stronie jest to minimalne zamówienie np. na jedzenie i alkohol, aby w danym lokalu odbyła się impreza.
Nie ma problemu aby oferta została powiększona (w zakresie ilosci uczestników, menu, opcji dodatkowcy) ale proszę o tym fakcie poinformować najdalej na 3 dni przed imprezą.
8. W celu skorzystania z oferty należy wybrać opcję „Chcę to” i wypełnić formularz zamówienia. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i uzgodnieniu wszystkich szczegółów, określona zostanie opłata rezerwacyjna w wysokości do 50 % całkowitej wartości zamówienia.
9. Zamówienia na imprezy mogą składać osoby, które ukończyły 18 lat.
10. Za organizację Imprezy Agencji JeyJey przysługuje Wynagrodzenie w wysokości ustalonej w oparciu o ceny prezentowane na stronie
internetowej lub uzgodnione indywidualnie przez Strony. Wysokość wynagrodzenia zależy od rodzaju wybranej oferty, liczby uczestników oraz ewentualnych dodatkowych usług/opcji ustalonych przez Strony do czasu rozpoczęcia Imprezy.
11. Opłatę rezerwacyjną należy uiścić niezwłocznie po Akceptacji Oferty, w formie przelewu lub kartą za pośrednictwem serwisu PayPal.
12. Zamówienie Imprezy jest dokonane z chwilą uiszczenia opłaty rezerwacyjnej.
13. Opłata rezerwacyjna to część Wynagrodzenia, które obejmuje ryczałt za czynności Agencji JeyJey związane z organizacją i przygotowaniem Imprezy od dnia złożenia zamówienia. Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Zamawiającego z Imprezy ani w przypadku odwołania imprezy przez lokal.
14. W przypadku odwołania imprezy przez lokal (z powodów niezależnych od Agencji), opłata rezerwacyjna wykorzystywana jest na zarezerwowanie innego lokalu z oferty Agencji.
15. Płatność pozostałej części Wynagrodzenia należy dokonać najpóźniej w gotówce na starcie Imprezy u osoby reprezentującej Agencję JeyJey.
16. Jeżeli rezygnacja Zamawiającego z usługi nastąpi w okresie krótszym niż 14 dni przed imprezą należy pokryć całkowite koszty poniesione przez Agencję w związku z organizacją i przygotowaniem Imprezy oraz zapłacić odstępne w wysokości 3% całkowitej wartości Zamówienia.
17. W przypadku niepojawienia się na imprezie lub udziału w Imprezie mniejszej liczby gości niż objęta Zamówieniem (z uwzględnieniem późniejszych zmian) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty 100% umówionej Kwoty.

  


 


Copyright © 2015 Projekt URODZINY, region Trójmiasto, Gdańsk, Sopot, Gdynia